علاقمندان به دیتاساینس، آستین هاتون رو بالا بزنید! | دات دیتا

علاقمندان به دیتاساینس، آستین هاتون رو بالا بزنید!

یادگیری دیتاساینس سفریست که بایست از مسیر لذت برد، زیرا هیچ مقصد نهایی در این سفر وجود ندارد. چرا که در هر مرحله ای از یادگیری که باشید باز هم چیزهای بسیار زیادی برای آموختن وجود دارد. پس اگر در این مسیر پانهاده اید و در حال یادگیری دیتاساینس هستید از همکنون آستین ها را بالا بزنید و شروع کنید به انجام پروژه های مرتبط با دیتا ساینس. هرگز نیازی نیست که تا پایان دوره های آموزشی صبر کنید و زمان زیادی را صرف یادگیری مطالب نظری و الگوریتم های پیچیده یادگیری ماشین نمایید تا روزی فرا برسد که همه چیز را آموخته باشید و آنگاه شروع به انجام پروژه واقعی نمایید، زیرا آن روز هرگز فرا نمیرسد.

کمال گرا نباشید و با انجام پروژه های آزمایشی هر چند کوچک مسیر یادگیری خود را هموارتر نمایید. تجربه به من ثابت کرده است، یادگیری از طریق انجام پروژه بهترین روش برای تعمیق دانسته ها است. به جای هدر دادن وقت خود با غرق شدن در مطالب آکادمیک و کتابهای بیشمار در حوزه دیتا ساینس، همکنون آستین های خود را بالا بزنید و شروع به انجام پروژه های نمونه با داده های در دسترس نمایید. هرگز از اشتباهات و دریافت پیام خطاهای جورواجور نهراسید، همه اینها بخشی از فرایند یادگیری هستند.

به عنوان کسی که سالها در زمینه کدنویسی و دیتاساینس کار کرده است، هرگاه میخواهم مهارت جدیدی را فرا بگیرم، با همان دانش اندکم در آن حوزه بخصوص، کارم را آغاز میکنم و هرگاه دیدم در مسیر یادگیری نیاز به مطالعه مطالب جدیدتر دارم بر روی همان موضوعات متمرکز می شوم. در این روش ترکیبی سه مرحله وجود دارد:

  • اندکی مطالعه با تمرکز بر روی آنچه نیاز است.
  • انجام یک پروژه کوچک.
  • تکرار کارهای فوق تا زمانی که نیاز است.

به شما توصیه میکنم که بدون هیچ واهمه و درنگی در اقیانوس دیتا ساینس شیرجه بزنید و خود خواهید دید که راه نجات را خواهید یافت.

در پایان با بهم پیوستن این پروژه های کوچک، شما بر بخش بزرگی از مسیر یادگیری دیتاساینس مسلط خواهید شد.

در انتها باید این را اضافه کنم که یادگیری از طریق انجام پروژه و کدنویسی، منجر به تعمیق دانش و تقویت انگیزه شما برای یادگیری بیشتر و بیشتر میگردد. و در نهایت شما را برای انجام پروژه های واقعی بزرگ آماده میسازد.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت