شبکه سازی و بازاریابی شخصی، دنبال مشتری باشید

ش

اگر بدنبال کار هستید، بهتر است بدانید دوران ارسال رزومه به کارفرمایان مختلف و سپس منتظر ماندن به امید دریافت یک تماس از سوی آنان برای مصاحبه شغلی کم کم دارد بسر می آید. بهتر است در سال جدید به دنبال شبکه سازی در شبکه های اجتماعی مطرح و به ویژه لینکدین باشید. امروزه اغلب مدیران منابع انسانی و به طور کلی کارفرمایان برای پر کردن موقعیت های شغلی خالی خود از لینکدین به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط بین متخصصین و شبکه سازی استفاده می کنند. پس باید در این شبکه اجتماعی حضور پر رنگ تری داشته باشید، و برای خود یک برند شخصی مناسب ایجاد نمایید. حضور فعال شما در این شبکه اجتماعی و شبکه سازی بسیار مفید تر و بهتر از هر رزومه ای می تواند باشد. در یک شبکه های اجتماعی مانند لینکدین، مهم نیست که شما چه کسانی و چند نفر را می شناسید، بلکه حضور فعالانه در این شبکه ها بیشتر بدلیل آن است که افراد بیشتری شما را بشناسند، بله درست است، اینکه چه کسانی شما را می شناسند بیشتر از آنکه شما، چه کسانی را می شناسید، اهمیت دارد. در سال جدید تصمیم جدی بگیرید که دیگر به امید اینکه مورد توجه واقع شوید، نمانید. وقت آن است که خود را به دیگران بشناسانید. با تولید محتوای موثر در زمینه تخصصی خود، صنعت یا شرکتهایی که به تخصص شما نیاز دارند را به طور غیر مستقیم مخاطب قرار دهید. شاید در حال حاضر موقعیت شغلی خالی نداشته باشند، اما مطمئنا شما را به یاد خواهند سپرد. همواره به یاد داشته باشید بر مبنای تخصص خود به دنبال شغل نباشید، بلکه برای تخصص خود بدنبال مشتری باشید. این روزها بازاریابی برای تخصص و مهارتهای شخصی بیش از کارجوی حرفه ای بودن، مثمر ثمر است. شرکت در سمینارها، کنفرانس ها، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های مرتبط با حوزه تخصصی شما نیز می توانند راه های مناسبی برای شبکه سازی به صورت غیر مجازی باشد.

درباره نویسنده

محمدمهدی لطفی نژاد

ارسال دیدگاه

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات